jazykové verzie
If you are your authentic self,
you have no
competition. Scott Stratten

Čo ponúkam?

Záujemci o individuálnu psychoterapiu ma môžu nájsť v zdravotníckom zariadení VEJTUSAN (Teslova 26, Bratislava).

Momentálne z dôvodu naplnenej kapacity neprijímam nových pacientov.

 

Ponuka pre skupiny a kolektívy

vzdelávacie semináre, prednášky a zážikové workshopy (1 aj viac dní) na konkrétne témy týkajúce sa sebapoznania, zdravého životného štýlu, komunikácie, psychoterapie a pod.

(cena bude dohodnutá individuálne podľa miesta konania, rozsahu, témy a počtu záujemcov / väčšina našich vzdelávacích aktivít je organizovaná v spolupráci so SLEA Slovensko - pre inšpiráciu pozri www.slea.sk )

 

Ponuka pre jednotlivcov a páry

poradenstvo zamerané na sebapoznanie a osobnostný rozvoj (aj prostredníctvom on-line konzultácií)

individuálna konzultácia v trvaní 50 minút ...... 70 Euro

párová konzultácia v trvaní 90 minút ............. 150 Euro                                           

Momentálne z dôvodu naplnenej kapacity neprijímam nových klientov.

 

Ponuka pre kolegov - frekventantov psychoterapeutického výcviku (vzdelávania v EA+LT)

individuálna sebaskúsenosť (50 min.) ........ 60 Euro

individuálna supervízia (45 min.) ................ 55 Euro
(odporúčaný rozsah ind. supervízie je 2x 45 minút)

skupinová supervízia (min. 5 účastníci) ..... 90 Euro / os. / deň (8,5 supervíznych hodín)

Dátum, čas a miesto konania budú dohodnuté individuálne. 

  

V prípade, že nebudete môcť dodržať dohodnutý termín, prosím, aby ste mi to oznámili minimálne deň vopred (v prípade skupinovej supervízie týždeň vopred). V prípade neskorého odhlásenia termínu Vám bude účtovaná plná suma za konzultáciu, sebaskúsenosť či supervíziu, ako keby sa zrealizovala.

Platba je možná najneskôr deň pred dohodnutým termínom prevodom na účet (SK96 1100 0000 0029 2091 2634).

 

psychoterapeut Bratislava - 0905 105 344 | info@petraklastova.sk psychoterapia Bratislava

© 2014-2023 Petra Klastová Pappová | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga