jazykové verzie
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Petra Klastová Pappová

Kto som?

Som klinická psychologička a certifikovaná psychoterapeutka s viac ako 20-ročnou praxou (DFNsP v Bratislave / FN Motol v Prahe / AT Sanatórium v Bratislave (2000-2004), výkon samostatnej zdrav. praxe v Bruseli (2014-2016) a v Bratislave (od 2004, licencia L1A od Slovenskej komory psychológov - špecializácia klinická psychológia a CPČ psychoterapia).

V súčasnosti prednášam klinickú psychológiu a psychodiagnostiku na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. V oblasti psychoterapie sa venujem predovšetkým témam osobnostného rastu a vzdelávania pre jednotlivcov, skupiny a kolektívy.

Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii (ČR, 2010), v kt. som tiež výcvikovou lektorkoucvičnou terapeutkou a supervízorkou.

V rokoch 2009–2012 som bola aktívna ako súdna znalkyňa v odbore Psychológia (odvetvie klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých).

Mám za sebou krátkodobý výcvik (2011-2012, 2014) v "Terapii duševnej traumy" s Dr. Janou Božukovou a Dr. Luise Reddemann.

Som členkou Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ako aj spoluzakladajúcou členkou a predsedníčkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA) Slovensko.

Prednášam a publikujem o existenciálnej analýze a pravidelne sa sama ďalej vzdelávam v oblasti psychoterapie. 

V spolupráci so SLEA Slovensko, o. z. (spolu)organizujem vzdelávacie aktivity z oblasti psychoterapie a osobnostného rozvoja (PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., zapísaná v ŽR Okresného úradu Bratislava, č. ŽR: 112-37611, IČO 41 163 451). 

psychoterapeut Bratislava - 0905 105 344 | info@petraklastova.sk psychoterapia Bratislava

© 2014-2024 Petra Klastová Pappová | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga